НОВОСТИ


Нова податкова накладна та розрахунок коригування у запитаннях-відповідях

01.12.2018

Автор: Медок Днепропетровск АйТи УниверсалМінфін наказом від 17.09.2018 р. № 763 вніс зміни до форми податкової накладної, затвердженої наказом від 31.12.2015 р. № 1307, та Порядку її заповнення (далі – Порядок). Звертаємо увагу, що текст наказу Мінфіну від 17.09.2018 р. № 763 опрацьовується на сайті ВРУ.

Нова форма податкової накладної та розрахунку коригування діє з 01.12.2018 року. Сьогодні надамо відповіді на поширені запитання, пов’язані з новою формою податкової накладної та розрахунку коригування з врахуванням роз’яснень, наданих ДФСУ листом від 27.11.2018 року № 36942/7/99-99-15-03-02-17.

Коли користувачам M.E.Doc будуть доступні нові форми податкової накладної/розрахунку коригування?

У програмі M.E.Doc реалізована нова форма податкової накладної (J(F)1201010), яка доступна для використання з оновленням програми (версія 11.00.021).

Що проставляти замість позначки «Х» у зведеній податковій накладній з 01.12.2018 року?

У разі складання зведеної податкової накладної у графі «Зведена податкова накладна», замість помітки «Х», зазначається код ознаки:

• 1 – у разі нарахування податкових зобов'язань відповідно до п. 198.5 Податкового кодексу України (за товарами/послугами, необоротними активами, придбаними/виготовленими з ПДВ, у разі якщо вони починають використовуватися в операціях, що не є об’єктом оподаткування, звільнених від оподаткування, для невиробничого використання, не в господарській діяльності);
• 2 – у разі нарахування податкових зобов'язань відповідно до п. 199.1 ПКУ (якщо придбані та/або виготовлені товари/послуги, необоротні активи частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково – ні);
• 3 – у разі складання зведених податкових накладних, якщо договірна ціна нижча за ціну придбання товарів/послуг або балансової вартості необоротних активів;
• 4 – у разі складання зведених податкових накладних при ритмічному або безперервному характері постачання.

У розрахунках коригування, складених починаючи з 01.12.2018 до податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН до 01.12.2018, у полі «До зведеної податкової накладної» замість позначки "Х", яка вказана в податковій накладній, вказується відповідний код ознаки (позначка «Х» не проставляється).

У розрахунках коригування, складених до податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН починаючи з 01.12.2018, код ознаки, що вказується у полі «До зведеної податкової накладної», має відповідати коду ознаки «Зведена податкова накладна», який вказано у зведеній податковій накладній, до якої складається розрахунок коригування.

Як заповнюється нова графа ПН (РК) «Сума податку на додану вартість»?

Графа 11 податкової накладної (графа розрахунку коригування) «Сума податку на додану вартість» є обов’язковою до заповнення в усіх випадках, коли за здійсненою операцією нараховується сума ПДВ за ставкою 20 або 7 відсотків.

Графа заповнюється у гривнях з копійками, але з урахуванням особливостей здійснення окремих операцій з постачання товарів/послуг допускається зазначення в цій графі показника з урахуванням арифметичного округлення до 6 знаків включно після коми.

Графа 11 податкової накладної (графа 14 розрахунку коригування) «Сума податку на додану вартість» не заповнюється у разі здійснення:

а) операцій, що підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою (у графі 8 податкової накладної (графі 11 розрахунку коригування) має бути зазначено код ставки «901» або «902»);

б) операцій, звільнених від оподаткування (у графі 8 податкової накладної (графі 11 розрахунку коригування) має бути зазначено код ставки «903» та у графі 9 податкової накладної (графі 12 розрахунку коригування) має бути вказаний код відповідної пільги з ПДВ згідно з Довідниками податкових пільг).

Якщо графа 11 податкової накладної (графа 14 розрахунку коригування) не заповнюється, нулі, прочерки та інші знаки чи символи у цій графі не проставляються.

Які умовні коди причин коригування слід застосовувати у РК з 01.12.2018 р.?

Згідно з новим п. 23 Порядку ДФС визначатиме умовні коди причин коригування для складання РК та буде оприлюднювати їх на власному офіційному веб-порталі. Наразі ДФС оприлюднила Довідник умовних кодів причин коригування, які слід зазначати у графі 2.1 РК з 01.12.2018 р. Довідник підключено у програмі M.E.Doc до графи 2.1 нової версії розрахунку коригування (J(F)1201010). Звертаємо увагу, що замість типу причини коригування у РК тепер зазначатимуть «код причини коригування».

Чи складається розрахунок коригування, якщо податкова накладна складена з помилками в реквізитах?

Так, складається.

Згідно з новим п. 22 Порядку, якщо допущено помилки у реквізитах заголовної частини ПН, зареєстрованої в Єдиному реєстрі податкових накладних, яка не заважає ідентифікувати здійснену операцію, постачальник (продавець) на дату виявлення такої помилки складає РК до податкової накладної. У РК всі правильно заповнені реквізити податкової накладної повторюються, а реквізит, у якому допущено помилку, заповнюється без помилок.

При цьому таблична частина розділів А та Б розрахунку коригування не заповнюється (нулі, прочерки та інші знаки чи символи не проставляються).

Дата складання податкової накладної та її порядковий номер виправленню не підлягають (п. 21 Порядку).

Такий розрахунок коригування реєструється в ЄРПН постачальником (продавцем).

Так виправляються помилки в реквізитах заголовної частини, крім помилки в індивідуальному податковому номері отримувача (покупця).

Які особливості складання розрахунку коригування у разі виправлення помилки в індивідуальному податковому номері отримувача (покупця)?

Виправлення помилки, допущеної в заголовній частині податкової накладної в індивідуальному податковому номері (далі – ІПН) отримувача (покупця), здійснюється таким чином.

Постачальник (продавець) повинен скласти розрахунок коригування з урахуванням таких особливостей:

• у полі «Дата складання» зазначається дата, на яку було виявлено помилку в ІПН покупця;
• у заголовній частині розрахунку коригування зазначаються дані із заголовної частини податкової накладної з помилковим ІПН;
• у розділі Б зазначаються зі знаком «–« (виводяться в «0») відповідні показники усіх рядків податкової накладної, що коригується (кількість, обсяг постачання та сума ПДВ).

Такий розрахунок коригування підлягає реєстрації в ЄРПН платником податку, якому належить ІПН, що помилково був зазначений у полі «ІПН покупця» податкової накладної.

Одночасно постачальник(продавець) повинен скласти та зареєструвати в ЄРПН нову податкову накладну з урахуванням таких особливостей:

1) реквізити заголовної частини податкової накладної зазначаються без помилок, тобто у полі «ІПН покупця» має бути вказаний правильний ІПН отримувача (покупця);

2) у полі «Дата складання» зазначається дата виникнення податкових зобов’язань постачальника (продавця), тобто дата складання податкової накладної з «помилковим» ІПН;

3) такій податковій накладній присвоюється новий порядковий номер, відмінний від порядкового номера податкової накладної з «помилковим» ІПН отримувача (покупця);

4) у розділі Б такої податкової накладної зазначається обсяг операцій з постачання товарів/послуг та інші показники, що були вказані в податковій накладній з «помилковим» ІПН.

Як скласти РК на зміну кількості/вартості товарів/послуг або на повернення товарів/послуг чи попередньої оплати за них?

Новим п. 23 Порядку передбачено, що коригування кількісних та/або вартісних показників табличної частини ПН у зв’язку зі зміною суми компенсації вартості товарів/послуг, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок при поверненні товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником (продавцем) суми попередньої оплати товарів/послуг, здійснюється у такому порядку:

• показники рядка ПН, що коригується, зазначаються із знаком «–» окремо в кожній графі;
• додається(ються) новий(і) рядок(ки) з виправленими показниками (за потреби), якому(им) присвоюється новий черговий порядковий номер, що не зазначався в ПН;
• рядку ПН, що коригується, зазначеному із знаком «–», та новому(им) рядку(ам) з виправленими показниками, що його замінює(ють), присвоюється однаковий порядковий номер групи коригування, який зазначається у графі 2.2 табличної частини РК, та наводиться однакова причина коригування.

При цьому кількість груп коригування у РК може бути необмежена. Кожній групі коригування присвоюється окремий порядковий номер (в порядку черговості).

Як скласти РК до двох і більше ПН, складених та зареєстрованих в ЄРПН на одну операцію?

Відповідно до нового п. 24 Порядку якщо в ЄРПН зареєстровані дві або більше податкових накладних на одну операцію з постачання товарів (послуг), постачальник (продавець) складає розрахунок(ки) коригування до податкової(их) накладної(их), зайво складеної(их) на операцію, за якою в Єдиному реєстрі податкових накладних вже зареєстрована податкова накладна, у такому порядку:

• у верхній лівій частині РК у графі «Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причин» зазначається тип причини 20, при цьому позначка «Х» не проставляється;
• у заголовній частині РК у полі «до податкової накладної» зазначаються дата і номер ПН, зайво складеної на операцію, за якою в ЄРПН вже зареєстрована податкова накладна;
• в інформаційному полі «Інформаційні дані щодо складеної та зареєстрованої в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної» розрахунку коригування зазначаються дані щодо податкової накладної, правильно складеної та зареєстрованої в ЄРПН;
• в інформаційному полі «Інформаційні дані щодо складеного та зареєстрованого в Єдиному реєстрі податкових накладних розрахунку коригування до податкової накладної, зайво складеної на операцію, за якою в Єдиному реєстрі податкових накладних вже зареєстрована податкова накладна» розрахунку коригування зазначаються дані щодо розрахунку коригування, складеного до зайво складеної ПН, яка зареєстрована в ЄРПН. Зазначене поле не заповнюється, якщо такий РК не складався.

У разі складання РК з типом причини 20 до податкової накладної, зайво складеної на операцію, за якою в ЄРПН вже зареєстрована податкова накладна, до якої раніше не складався розрахунок коригування, такий РК підлягає реєстрації в ЄРПН отримувачем (покупцем), який був зазначений у податковій накладній, що коригується, крім випадків, передбачених цим Порядком.

У разі складання РК з типом причини 20 до податкової накладної, зайво складеної на операцію, за якою в ЄРПН вже зареєстрована податкова накладна, до якої раніше було складено розрахунок коригування, такий РК підлягає реєстрації в ЄРПН постачальником (продавцем) з урахуванням таких особливостей:

• в інформаційному полі «Інформаційні дані щодо складеного та зареєстрованого в Єдиному реєстрі податкових накладних розрахунку коригування до податкової накладної, зайво складеної на операцію, за якою в Єдиному реєстрі податкових накладних вже зареєстрована податкова накладна» такого РК зазначаються дані щодо складеного та зареєстрованого в ЄРПН розрахунку коригування до податкової накладної, зайво складеної на операцію, за якою в ЄРПН вже зареєстрована податкова накладна;
• графи з 1 по 15 розділу Б такого РК та рядки розділу А не заповнюються.

Зверніть увагу! РК, особливості складання якого визначені у п. 24 Порядку, складається окремо до кожної ПН, зайво складеної на операцію, за якою в ЄРПН вже зареєстрована податкова накладна, у т. ч. і до податкової накладної, що не надається отримувачу (покупцю).